Reklam

SÖZLÜK/Senaryoda dramatik yapı nedir?

SÖZLÜK/Senaryoda dramatik yapı nedir?
27 Eylül 2021 - 10:36
Dramatik yapının ne olduğunu bilmenin yolu dramatik yapı örneklerini iyi anlamaktan geçiyor. Tiyatroda dramatik yapı, sinemada dramatik yapı ya da romanda dramatik yapı belirli farklılıkları içerilerinde taşısalar da genel manada bir birlikteliğe işaret eder. Geleneksel dramatik yapı aslında metnin de ana ögesini oluşturur. Dramatik yapının ögelerini bilmek iyi bir dramatik yapı oluşturmanın yolunu açar. Buradan hareketle senaryoda dramatik yapının ne olduğunu kısaca ifade edebiliriz.  

Dramatik yapı: Senaryonun ilerlemesini  sağlayan ve senaryoda anlatılmak istenen durumun zincirleme biçimde ve bir bütünlük halinde anlatılmasına dramatik yapı (öyküleme) denir. Özellikle klasik sinema açısından dramatik yapı olmazsa olmazdır. Başarılı bir dramatik yapı (öyküleme) olayların kronolojik biçimde anlatılmasında ziyade olay örgüsünün nitelikli olmasına dayanır.