Reklam

SÖZLÜK/Edebiyatta imge kavramı nedir?

SÖZLÜK/Edebiyatta imge kavramı nedir?
13 Aralık 2020 - 16:56
İmge: İmge kavramsal olarak oldukça tartışmalıdır. Anlam aralığı geniştir. Pek çok kuramcı, şair, flozof imge kavramını tariflemeye çalışmış- tır. Ancak Türkçede imge sıklıkla şiir terimi olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde ise imge şu anlama gelmektedir: “1. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya. 2. Genel görünüş, izlenim, imaj.” Ancak imge sözlükte belirtildiği gibi sadece görselliği değil, tatma, koklama, işitme, dokunma gibi tüm duyuları kapsayabilir.

Gösterip aynasında söğüt ağaçlarını
Salkımsöğütler yıkıyordu suda saçlarını

(Nâzım Hikmet-Salkım Söğüt)