Reklam

Öyküde ayrıntı nedir?

Yazar-Edebiyat eleştirmeni Fadime Uslu, dergimizin güz sayısında öyküde ayrıntı konusunu işledi. Uslu Öyküde anlam yaratmanın ve gerçeklik kurmanın kilit unsuru ayrıntının detaylarını anlattı

Öyküde ayrıntı nedir?
16 Eylül 2021 - 12:36
Fadime Uslu
Öyküde anlam yaratmak, sağlam bir gerçeklik kurmak istiyorsanız ayrıntıların etkinliğini artırmanız gerekir. Gerçekliğin kurulması, görüntünün oluşması için ayrıntılara ihtiyaç duyarız. Peki, ayrıntı nedir?
• Mekân ruhunu yansıtan nesneler, objeler
• Karakterin konuşma biçimi, sesindeki, yüz ifadesindeki, davranışındaki bir değişiklik, söylediği söz
• Anlatıcının zaman ve mekânla ilgili sözü, durumu işaret eden küçük bir tanımı.
• Öyküdeki büyük resmin çizilmesi için kullandığımız parçaların her biri bir ayrıntıyı ifade eder. Olay örgüsünde önemsizmiş gibi görünen bu minicik parçaları anlamın temel taşlarıdır. Konuşmalardaki ayrıntılar karaktere, duruma bağlı iç gerçeklerin ortaya çıkması için kullanılır. Zaman ve mekânla ilgili sözlerimiz öykünün yaşama koşullarını anlatır. Metnin bütününde bu koşulları ve koşulların karakterler üzerindeki etkisini işlemek öykünün yaşamla bağını güçlendirir. Sahiciliğin kilit noktası budur.