SÖZLÜK/Sekans nedir?

SÖZLÜK/Sekans nedir?
29 Mart 2021 - 16:43
BİR hikâyede hikâyenin bütünüyle bağlantılı olmasının yanında kendi iç bütünlüğü olan farklı bölümlere sekans denir. Gündelik dilde pek çok alanda kullanılan bu sekans, senaryo metninde oldukça önemli bir yere tekabül eder. Sekans 10-15 sayfalık metne karşılık gelir. Kendine ait bir iç gerilimi vardır (ana gerilim değil ancak onunla ilintili). Ayrıca kendine ait giriş, gelişme ve sonuç kısımları olur.