Reklam

Manzume ve şiir arasındaki farklar

Manzume ve şiir arasındaki farklar
02 Şubat 2021 - 14:25
Şiir için manzum (nazım) ve düz yazı için mensur (nesir) denirdi. Manzume ise eski edebiyatta şiir biçimindeki eser parçalara verilen isimdi. Günümüzde ise şiir ve manzume kavramları birbirinden ayrılmış durumdadır. Peki bugünden bakacak olursak manzumenin şiirden farkı nedir? Manzume ve şiir arasındaki farklar maddeler halinde verildiğinde bu ayrımın daha net biçimde anlaşılacağını söyleyebiliriz. Söz konusu derlememizin daha iyi anlaşılabilmesi için manzume örnekleri ve manzume özelliklerine bakılmasında da fayda var.

Manzume ve şiir ayrımı
*Şiirde anlatılan duyguların düz yazıya ya da kurguya dökülmesi zordur. Manzumeler ise bu duyguların düz yazı biçimidir. Bu nedenler her manzume şiir sayılmaz.
*Manzumeler daha çok olay içerir. Diyaloglar, serim, düğüm ve çözüm vardır. Şiirde ise duygular vardır. Sözcüklerin çağrışım güçleri, imgeler kullanılır. Anlatılmak istenen şey doğrudan anlatılmaz. Sanatsal değeri yüksektir. Bu nedenle bir manzumenin şiir sayılabilmesi için sadece kurguyu anlatmak yetmez.
*Manzumelerde sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanırken anlatılmak istenen olay, olgu, kavram, duygu doğrudan verilir. Şiir ise sezdirir, yaşatır.
*Şiir formuna göre manzumeler daha uzun içeriklerdir. Her ne kadar manzumelerde uyak gibi sanatlar kullanılsa da aslında manzumeler daha çok düz yazıya yakındır.
*Manzumelerde roman ya da öykü gibi anlatma ve gösterme yöntemi ön plandadır. Şiirdeki çağrışımlar bulunmaz. Manzumeler daha didaktik, daha öğreticiyken şiirde sanat kaygısı ön plandadır.
*Manzumeler şiire göre daha uzundur. Şiirle duygular birkaç dize ya da sayfada anlatılabilirken manzumelerde durum tam tersidir.
*Kolay anlaşılması açısından şöyle diyebiliriz. Şiir genellikle bir duygunun çağrışımlarla birkaç dize ya da sayfada anlatılması iken manzumeler uzun uzun, doğrudan anlatmaktadır.

Bu içerik Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin kış sayısında yer almıştır.