Reklam

Anı Küsmenoğlu yazdı... Oyunbaz

Anı Küsmenoğlu yazdı... Oyunbaz
27 Eylül 2022 - 20:53

Anı Küsmenoğlu

ali, veli
kırkdokuz
elli
el
el-di
eldiven
               
                saksıda
                sıkıldı
                sıklamen

ali vardı,
veli geldi
bir de top
hop! ali’de top
top veli’de, hop!
hop hopuçtu
altın top

uçtu

uçtu

uçtu

altın top

sesle irkildi ahali
kapıdan fırladı efe efendi

sakla
saklan
saklambaç

veli,
vaziyet vahim
hemen kaç

top
topuk
topukladı ali,

efe efendinin
                               kırkdokuz
el-in-de
                               elli
kaldı bizim
gariban veli