Reklam

Tekin Yayınevi'nden farklı alanlara ışık tutan 4 yeni kitap

Tekin Yayınevi'nden farklı alanlara ışık tutan 4 yeni kitap
19 Kasım 2020 - 17:07
Yayımladığı kitaplarla Türkiye’deki yayıncılık alanında isminden söz ettiren Tekin Yayınevi yoluna devam ediyor. Yayınevinden birbirinden farklı alanlara ışın tutan 4 kitap daha yayımlandı. Kitapların isimleri ve kitaplara dair bilgiler ise şöyle:   

Savcı Doğan Öz’ü vurdular
Bir Kontrgerilla Cinayeti
Berivan Tapan

Savcı Doğan Öz cinayeti, üzerinden 42 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Doğan Öz cinayetinin Milliyetçi Cephe hükümetleri döneminde işlenen cinayetlerden ve yapılan katliamlardan farklı bir yönü vardı: Doğan Öz, adını iktidarda olanların bile bilmediği bir örgütü ortaya çıkarmıştı: Kontrgerilla!

Gazeteci Berivan Tapan’ın, Doğan Öz cinayetini bütün yönleriyle ele aldığı çalışması bir dönemin en bilinen cinayetinin Kontrgerilla ile ilişkisini ele alıyor, üstü örtülmeye çalışılan bu olayı toplumsal hafızaya bir kez daha hatırlatıyor.


KİTAPTAN:
“Elimizdeki bilgiler, belgeler ve tanık ifadeleri cinayeti İbrahim Çiftçi’nin işlediğini gösterirken ve vicdani kanaatimiz de bu yönde oluşmuştur. Ancak  (…) Askeri Yargıtay Daireler Kurulu kararları da mahkememizi bağlayıcı nitelikte bulunduğundan, bu nedenle Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun sanık İbrahim Çiftçi hakkındaki sekizde yedilik oy çokluğuna dayanan bozma ilamına uyularak sırf bu hukuki zorunluluk nedeniyle sanık İbrahim Çiftçi’nin beraatına karar verilmiştir.”
***

Hakikat Masal Değildir
-Politik Felsefi Değinmeler-
Murat MÜFETTİŞOĞLU

"Gilles Deleuze, ‘Hakikat, onu yeniden üretme arzumuzla ilişkilidir' diyerek hakikatin yeniden üretilebilen boyutuna ve yenilenmesi gerekliliğine dikkat çeker. Ursula K. Le Guin zor zamanların geleceğinden dem vururken,'Özgürlüğü anımsayabilecek yazarlara ihtiyaç duyacağız. Şairlere, hayalperestlere; daha büyük bir hakikatin gerçekçilerine' der. Thomas Bernhard iki tavra da yakın durarak meseleyi bağlar: Daima ‘ama' diyecek birileri olmalıdır. Oysa hep her şeyi belirleyen birileri oluyor. ‘Hakikat' aslında sadece bir ‘ama' ekleyip cümleyi tamamlamaktır."
"Müesses nizam" da denilen kurulu düzen standart kapitalizmin bir parçası iken, ülkede ve hatta dünyada standart kalmadığından vahşi kapitalizmin etkileri gün geçtikçe daha çok hissediliyor.
Murat Müfettişoğlu, bütün bu zorlu koşullar altında yaşamakta olduğumuz zamanın içinden geçerken bildiğimiz ya da bildiğimizi düşündüğümüz entelektüel, ahlaki ve politik kavramları felsefenin mihenk taşına vurarak Hakikat Masal Değildir ile tartışmaya açıyor.
Politik felsefenin hayatla bağlarını kuruyor, felsefenin hayatın ne kadar içinde olduğunu kavramamızı sağlıyor.
***
Türkiye’nin Soğuk Savaş Düzeni
-Ordu, Sermaye, ABD, İslamizasyon-
Derleyen: Behlül ÖZKAN – Tolga GÜRAKAR


Behlül Özkan ve Tolga Gürakar’ın derlemesini yaptığı kitap, on akademisyenin Türkiye’nin Soğuk Savaş Düzeni’ni anlattığı makalelerden oluştu. Yazılarıyla kitaba katkı veren hocalar ve yazıları şöyledir:
Giriş: Soğuk Savaş Türkiye’sinin Tarihsel Arkeolojisi (Behlül Özkan – Tolga Gürakar)
Merkez-Çevre Paradigması Türkiye’nin Siyasasını Açıklamanın Anahtarı
Olabilir mi? (Tolga Gürakar)
Tek Parti CHP’nin İdeolojisi (Burak Cop)
Soğuk Savaş ve Türkiye’de Siyasal İslam’ın Yükselişi: 1945-1970
(Mehmet Ali Tuğtan)
Soğuk Savaşta Türkiye Müesses Nizamı ile Siyasal İslam’ın Kutsal İttifakı
(Behlül Özkan)
12 Mart: Karargâhtaki İslam İktidarı (Okan İrtem)
Bir Soğuk Savaş İdeolojisi: Ülkücülük (Fatih Yaşlı)
Üretim, Dünya Düzeni ve Türkiye (İnan Rüma)
Sermayenin Altın Programı: Tepeden İslamcılaştırma (Deniz Hakyemez)
Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-ABD İlişkileri (Barış Doster)
Hayal ile Gerçeklik Arasında İslamcı İktidar: Hamidizm Üzerine (Barış Zeren)
Sonuç Yerine: Soğuk Savaş Türkiye’sinin Karanlık Dehlizlerinden Soma Madenlerine (Behlül Özkan – Tolga Gürakar)

Türkiye’de İslamizasyon sıklıkla iddia edildiği gibi, “aşağıdan yukarıya” uzanan kitlesel taleplerle gerçekleşmedi. Tam da bunun aksine ordu, sermaye ve ABD’nin başını çektiği ittifaklar eliyle “yukarıdan aşağıya” örgütlenerek, kitlelere solun panzehri olarak zerk edildi. Bu çalışma 90 yıllık Cumhuriyet dönemini kesintisiz Kemalist-İslamcı karşıtlığı üzerinden okuyan ve İslamcılığı merkeze karşı çevreyi, devlete karşı sivil toplumu temsil eden bir siyasi aktör olarak nitelendiren paradigmaya karşı çıkmaktadır.
Türkiye’de İslamcılık, Soğuk Savaş sürecinde merkez tarafından ezilen, mağdur edilen ve baskı gören çevrenin temsilcisi bir siyasal akım değil, 1960’lardan itibaren sınıf siyaseti üzerinden yükselen işçi ve öğrenci hareketlerine karşı merkezin, büyük sermayenin ve ordunun arka çıktığı bir dinamiktir.
           ***
Rati SAXENA
Değişiyor Zaman
-Şiir-
İngilizce’den Çeviren: Barış Behramoğlu

Dünya Şiir Okyanusu dizisinin dördüncü kitabı Hintli şair Rati Saxena’nın “Değişiyor Zaman” şiir derlemesi bütün kitapçılarda!
Şiirleri Çince, Arnavutça, İspanyolca, Özbekçe, Endonezce, Almanca ve daha pek çok dile çevrilen Rati Saxena, Hintçe ve İngilizce yazan bir şair, yazar, çevirmen, editör ve Vedik bilginidir.
Çağdaş Hint ve dünya şiirinde önemli bir yere sahip olan Saxena, 10 yıldır Kritya
Uluslararası şiir festivalinin direktörlüğünü sürdürüyor.
Vedaları inceleyerek eski Hindistan'ın kültürel, felsefi ve tarihini araştırıp bunlar üzerine çalışan ve yazan Rati Saxena'nın şiirlerinin ortak noktası, rollerin, hayallerin, özlemlerin, umutların, ayrıcalıklı sınıf ya da geleneklerin önceden belirledikleri bir dünyada, kadınlar, ezilenler ve marjinalleştirilenleri güçlü ve vakur isyan sesidir.
Saxena’nın her bir dizesi, her bir imgesi, aşk, saygı, tolerans, barış, merhamet, adalet gibi değerlerin hüküm sürdürdüğü evrensel kız kardeşliğin kapısını aralıyor.
Birbirlerinden farklıdır denizle gökyüzü
Farklıdır bulutlar da
Fakat kıyıda durup onun kollarına atladığında
Alır onu beşik gibi salladığı kucağına
Islatır yüzüne dökülen saçları
okşar kalçalarını
dinlendirir ayak uçlarında başını
ve sonrasında dönüp bakar ona
Fark kalır mı,
onunla tutkulu bir sevgili arasında?