Reklam

Pikaresk roman nedir?

Pikaresk roman nedir?
10 Aralık 2021 - 13:31
Pikaresk: Ortaçağ Avrupası’nda yazılı edebiyat, o dönemin imkânları göz önünde bulundurulduğunda elbette oldukça pahalıydı, bu nedenle de herkesin ulaşabileceği şekilde yaygın değildi. Yazılan eserlerde kahramanlar üst sınıflardan oluyor, onların yaşamlarını konu ediniyordu. Kır yaşamını ve şövalyeleri konu alan bu eserleri karşı XVII. yüzyılda yeni bir edebiyat anlayışı doğdu. Artık alt sınıfın, yoksulların kurnazlıkları ve kıvrak zekâlarıyla üst sınıfa karşı olan mücadelesi ve sınıf atlama çabaları anlatılır oldu. Bugün İspanyolca ‘pikaro’ (maceracı, serseri) sözcüğünden türeyen ve pikaresk dediğimiz romanlar bu şekilde doğdu. Pikaresk romanın ilk örneği olarak ise 1554 yılında anonim olarak kaleme alınan Tormesli Lazarillo (Lazarillo de Tormes) bilinir.