Reklam

Mahlas nedir?

Mahlas nedir?
04 Şubat 2022 - 10:12
Mahlas edebiyatımızda sıkça kullanılan araçlardan bir tanesidir. Mahlas isimleri edebiyatımızda önemli bir tartışma konusudur. Güzel mahlaslar halkın ilgisini çekerken mahlas önerileri de bu anlamda konuşulagelmiştir. Mahlas nasıl yapılır ya da mahlas nedir gibi sorular sıkça karşılaştığımız sorulardandır. Osmanlıca mahlaslar da yine edebiyat tarihimizde kullanılagelmiştir. Mahlas örnek olarak şöyledir diye tanımlanabilecek bir mesele olmanın ötesindedir elbette. Bu yüzden de mahlası tanımlamanın yerinde olduğunu düşündük.

MAHLAS: Kimi şair ve yazarların yapıtlarında kullandıkları takma ad. Özellikle divan edebiyatı şairleri tarafından kullanılmıştır.Şair ve yazarlar bazen cinsiyetlerini veya kendilerine dair diğer bilgileri saklamak istediklerinden, bazen de yazılarına karşılık (atışma) istemediklerinden kalem adı kullanırlar. Bunların ötesinde politik nedenlerden kaynaklı olarak sanatçıların takma isim kullanması da en öne çıkan gerekçelerden bir tanesidir. Bazı kalem adlarının ünü yazar veya şairin ününü aşar, gerçek kimliği bilinse dahi kişi mahlası ile anılmaya devam edilir. Alis Harikalar Diyarında kitabının yazarı Charles Lutwidge Dodgson'ın adı pek çok kimseye yabancı gelirken Lewis Carroll ismi simge hâline gelmiştir. Benzer şekilde Dadaloğlu, Gevheri gibi şairlerin gerçek adları neredeyse unutulmuştur.