Reklam

Empresyonizm (izlenimcilik) nedir?

Empresyonizm (izlenimcilik) nedir?
23 Mart 2022 - 10:03

EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK): 19. yüzyılın sonlarında doğan, dış dünyanın bıraktığı etkileri, izlenimleri olduğu gibi yansıtmayı amaçlayan edebiyat akımı. Empresyonizm nedir sorusunun yanıtı için meseleyi biraz daha açmakta fayda var. 19..yüzyılın sonlarında Fransa’da resimde empresyonizm  kendisini hissettirmiştir, daha sonra edebiyat ve müzikte de etkili olmuştur. Sembolizmle birlikte gerçeküstücülüğü (sürrealizm) hazırlayan bir akım niteliğindedir. İzlenimcilik olarak da adlandırılan bu akımda sanatçılar, çevresindeki varlıkları değil, bunların kendilerinde bıraktığı izlenimleri aktarır.

Empresyonizmin Akımının Özellikleri

  • Bu akımda dış dünya ile ilgili gözlemler, olduğu gibi tüm ayrıntılarıyla anlatılmaz ancak edinilen izlenimler ölçüsünde aktarılır.
  • Empresyonist sanatçılar, dış dünyada gördüğü varlıkların; gerçek, realist yönünü değil kendinde uyandırdığı izlenimleri anlatır. Çünkü onların anlattıkları dış dünya değil, bu dünyanın hayalleriyle bezenmiş izlenimleridir.
  • Empresyonizm, her şeyden önce özgürlüğün sembolüdür. Özellikle empresyonist ressamlar, alışılmış hiçbir kurala bağlı kalmamışlardır. Böylece empresyonist resimde renklerin özgürlüğü sağlandığından sistemsiz bir coşkunluk vardır.
Empresyonizmin Temsilcileri
  • Monet
  • Sisley
  • Cezanne

Empresyonizm Akımı Türk temsilcileri:
Ahmet Haşim empresyonizmden Türk edebiyatında en çok etkilenen yazarların başında gelmiştir.