Aruz ölçüsü nedir?

Aruz ölçüsü nedir?
14 Aralık 2020 - 15:58
Aruz Ölçüsü: Arap edebiyatında doğmuş bir vezin türüdür. Hecelerin uzun ya da kısa, kapalı ya da açık olmasına göre ahenk oluşturulmaya çalışılır. (Kar: kısa hece, kâr: uzun hece/su: açık hece, suyun: kapalı hece). Belli başlı kalıpların dışına pek çıkılmamıştır. Arap, Fars ve Divan edebiyatında sıklıkla kullanılmıştır. Divan edebiyatında küçük istisnalar dışında neredeyse tüm şiirler aruz vezniyle yazılmıştır. Günümüzde kullanımı yoktur, ölü bir vezindir.