Reklam

Aruz ölçüsü nedir?

Aruz ölçüsü nedir?
06 Nisan 2022 - 10:21

Aruz ölçüsünün anlamını öğrenmek için aruz ölçüsü ile yazılmış şiirlere bakmak bir yöntem olmanın yanında yeterli bir adım olmayacağı da söylenebilir. Aruz vezni nedir sorusu edebiyat tarihimizin en sık karşılaşılan sorularından bir tanesidir. Aruz ne demek hece ölçüsü ne demek bu bağlamda karşılaşılan sorulardan diğer birkaçı. Aruz ölçüsü nasıl anlaşılır sorusunu yanıtlamak aruz ölçüsünü sağlıklı biçimde öğrenmekten geçiyor. Aruz kalıpları bu bağlamda öğrenilmesi gereken noktalardır. Şimdi bu eksende bakacak olursak Aruz ölçüsünün ne olduğu sorusuna yanıt verebiliriz…

Aruz Ölçüsü: Arap edebiyatında doğmuş bir vezin türüdür. Hecelerin uzun ya da kısa, kapalı ya da açık olmasına göre ahenk oluşturulmaya çalışılır. (Kar: kısa hece, kâr: uzun hece/su: açık hece, suyun: kapalı hece). Aruz ölçüsü nedir? sorusuna yanıt arayanlar için aruz ölçüsüyle ilgili belli başlı kalıpların dışına pek çıkılmamıştır denilebilir. Arap, Fars ve Divan edebiyatında sıklıkla kullanılmıştır. Divan edebiyatında küçük istisnalar dışında neredeyse tüm şiirler aruz vezniyle yazılmıştır. Günümüzde kullanımı yoktur, ölü bir vezindir.