Reklam

Kireç

Kireç
14 Temmuz 2021 - 11:28
İbrahim Koyun
Bütün aşklarıma yanlışım
Kirpiklerimde gezinen
Ağırlaşan damla
Biraz nem
Biraz buhar
Yanaklarımdan süzülen yası kim silecek?
Fersah fersah geçtiğim nehirler boyu
Avaz avaz yutkunduğum biçare
Hece hece döküldüğüm yerden
Cümle cümle toplayın beni
Yarım bıraktığım şiirleri baş ucuma gömün
Adım bir harf eksik söylenir sokaklarda
Vurulan bir ses yankılanır
Uzaklardan ağıtlar duyulur
Pas tutmuş dilimden dökülür gün ışığı görmemiş yaralarım…
Taşa tutunan yüzüm kireç
Umarsız telaş
Kuruyan toprak
Çatlayan sabır
Soğuyan demir kadarım.
Yüzümün doğu tarafından bakıyorum dünyaya
Her yangına su taşıdım da
Avucumda ki çöle sığdıramadım kendimi…
Tabutlar geçti gözlerimden
Sel yığınına döndü her şey
Her ev birer yanılsama
Her sokak birer muamma
Her yara birer vazgeçiştir.